Program lékaři

Čtvrtek 7. 10. 2021

9.00-9.10     Slavnostní zahájení (R. Ryšavá, O. Viklický)

9.10-9.50     Blok č. 1 – Kardiovaskulární problematika a ledviny (40 min)
Předsedající: V. Čertíková Chábová, T. Jirka

 1. Cílové hodnoty krevního tlaku u nemocných s CKD a na dialýze (T. Rohál, IKEM)
 2. Antikoagulační léčba u nemocných s CKD a na dialýze (J. Orság, FN Olomouc)

9.50-11.10     Blok č. 2 - Doporučené postupy pro léčbu diabetického onemocnění ledvin (80 min)
Předsedající: M. Horáčková, I. Rychlík

 1. Doporučené postupy pro management nemocných s DM a CKD (M. Haluzík, IKEM)
 2. Glifloziny u DKD (I. Rychlík, FNKV)
 3. GLP-1RA u DKD (V. Tesař, VFN)
 4. Místo derivátů sulfonylurey, metforminu a glitazonů v léčbě DKD (M. Kvapil, FNM)

11.10-11.30     Přestávka na kávu

11.30-12.30     Sponzorované přednášky I: Abbvie (60 min)

Doporučené postupy terapie vitaminem D v klinické praxi (Předsedající: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.)

 • Anemie a kalciofosfátový metabolismus v CKD (Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
 • Potřeba vitaminu D u CKD: fikce nebo skutečnost? (MUDr. Petr Táborský, Hemodialyzační středisko Fresenius NephroCare v Praze 4 - Krči)
 • Vitamin D a transplantace (Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Transplantcentrum, Klinika nefrologie, Transplantační laboratoř – IKEM Praha)

12.40-13.40     Sponzorované přednášky II: Swixx Biopharma (60 min)

 • 12:40-12:55     Diferenciální diagnostika trombotických mikroangiopatií se zaměřením na aHUS (prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., II. interní klinika, oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové)
 • 12:55-13:10     Ravulizumab a jeho místo v léčbě aHUS (prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
 • 13:10-13:25     Zkušenosti s léčbou tolvaptanem u pacientů s ADPKD (doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D., Klinika nefrologie, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha)
 • 13:25-13:40     diskuze

13.40-14.00     Přestávka na kávu

14.00-15.40     Blok č. 3 - COVID-19 a ledviny (100 min)
Předsedající: M. Havrda, J. Svojanovský

 1. Doporučení pro diagnostiku a screening COVID-19 (V. Krátký, VFN)
 2. COVID-19 a ledviny (S. Dusilová Sulková, FNHK)
 3. Terapie COVID-19 u nemocných s CKD a na ISu terapii (T.Reischig, FN Plzeň)
 4. Očkování u COVID-19 (O. Viklický, IKEM)

15.40-16.40     Blok č. 4. – Registry: bioptický, dialyzační a transplantační statistika (60 min)
Předsedající: F. Švára, P. Táborský

 1. CRRB (E. Jančová, VFN)
 2. RDP (L. Francová, FNHK)
 3. Včasné vyšetřování nemocných před zařazením do WL (S. Rajnochová Bloudičková, IKEM)

16.40-17.00     Přestávka na kávu

17.00-18.00     Valná hromada České nefrologické společnosti (60 min)

Pátek 8. 10. 2021

8.00-8.30     Blok č. 5 – Schückova přednáška (30 min)
Předsedající: O. Viklický, M. Bürgelová

 1. Prof. Schück a jeho role v nefrologii (O. Viklický, IKEM)
 2. Společná doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP pro vyšetřování GF a proteinurie (V. Čertíková Chábová, VFN)

8.30-10.10     Blok č. 6 – Doporučené postupy v léčbě glomerulonefritid (100 min)
Předsedající: J. Slatinská, K. Krejčí

 1. IgA nefropatie (D. Maixnerová, VFN)
 2. Membranózní GN (J. Klaboch, Plzeň)
 3. MCN a FSGS (M. Mysliveček, VFN)
 4. ANCA vaskulitidy (Z. Hrušková, VFN)
 5. SLE a LN (E. Jančová, VFN)

10.10-10.30     Přestávka na kávu

10.30-11.30     Blok č. 7 – Chronické onemocnění ledvin a možnosti léčby (60 min)
Předsedající: I. Valkovský, R. Kantor

 1. Možnosti zpomalení progrese CKD (V. Petr, IKEM)
 2. Nová doporučení pro nutrici u nemocných s CKD (J. Vachek, Nemocnice Klatovy a VFN)
 3. Nové možnosti léčby anémie u CKD (R. Ryšavá, VFN)

11.30-12.10     Blok č. 8 – Očkování u nemocných s CKD a na dialýze (40 min)
Předsedající: A. Paříková, B. Szonowská

 1. Očkování u nemocných v PDL (J. Eiselt, FN Plzeň)
 2. Očkování u nemocných na imunosupresi a po TxL (O. Viklický, IKEM)

12.10-13.00     Přestávka na oběd

13.00-14.00     Blok č. 9 – Varia (60 min)
Předsedající: T. Reischig, D. Maixnerová

 1. Indikace k renální biopsii ve světle nových biomarkerů (K. Krejčí, FN Olomouc)
 2. Hepatorenální syndrom (K. Krátká, FNKV)
 3. Kontrastem indukovaná nefropatie (R. Šafránek, FNHK)

14.00-14.15     Závěr sympózia (10 min) (R. Ryšavá, F. Švára)