Informace k registraci

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line formuláře k registraci.

Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS je úhrada členského příspěvku do 15. 8. 2021.

Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry, každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr symposia.

Registrační poplatky

do 31. srpna 2021 / od 1. září 2021
Lékař – člen ČNS1 400 Kč / 2 000 Kč
Lékař – nečlen ČNS1 800 Kč / 2 200 Kč
Sestra – členka ČAS700 Kč / 900 Kč
Sestra – nečlenka ČAS800 Kč / 1000 Kč
Student, důchodce300 Kč / 500 Kč

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na odborná jednání
 • vstup na výstavu firem
 • vstup na firemní symposia
 • tištěné materiály
 • jmenovka
 • certifikát o účasti
 • občerstvení během přestávek

  Společná večeře

  Společná večeře se bude konat 7.října 2021.

  Večer je sponzorován ČNS a není financován z prostředků poskytnutých partnery ČNS. Svou účast laskavě vyznačte na registračním formuláři.

  Obědy

  Obědy nejsou zahrnuty v registračním poplatku a účastníci se stravují individuálně.

  Platby

  Registrační poplatek a společnou večeři uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800.

  Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 619, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena.

  Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři případně nám pošlete e-mail.

  Hromadné registrace

  Prosíme obracejte se přímo na Anastázie Kholodková kholodkova@cbttravel.cz

  Storno registrace

  Zruší-li účastník písemně svou účast do 15. 8. 2021 má nárok na bezplatné storno, do 31. 8. 2021 vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20% na administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát však zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka. Samozřejmě v případě vyhlášení nouzového stavu či omezení účasti od vlády budeme reagovat aktuálně.

  Registrační hodiny

  Středa, 6. října 202116.00 – 19.00
  Čtvrtek, 7. října 202107.30 – 17.00
  Pátek, 8. října 202108.00 – 14.00