Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

po dvou letech pro vás připravujeme již 9. Brodovy dny, edukační sympozium České nefrologické společnosti, tentokrát ve dnech 7. - 8. 10. 2021 v Českých Budějovicích. Pevně věříme, že sympózium bude možné uskutečnit prezenční formou a že se po dlouhé době opět setkáme tváří v tvář.

Při přípravě programu jsme vycházeli z toho, že by mělo jít především o edukační sympózium a jako nosné téma jsme zvolili Doporučené postupy v nefrologii. Nechceme ale, aby šlo o memorování toho již publikovaného, ale aby účastníci sympózia byli seznámeni s klíčovými body již zveřejněných či připravovaných doporučení a s jejich implementací do běžné klinické praxe.

Základem programu je 9 bloků, do kterých jsme se snažili zahrnout širokou škálu různých témat, zejména nefrologických. Nebude chybět ani tradiční blok věnovaný registrům, ale i blok se stále aktuálním tématem zaměřený na COVID-19. Významný prostor bude věnován i problematice diabetického onemocnění ledvin a novým možnost jeho léčby. Platinoví partneři si pro vás jistě připraví neméně zajímavá témata. Páteční první blok jsme věnovali profesoru Schückovi, nestorovi české nefrologie, který právě v letošním roce oslaví neuvěřitelných 95 let! Přejeme mu hodně zdraví a osobně bych si přála, aby česká nefrologie měla více takových osobností.

Abstrakta budou jako již tradičně prezentována v Aktualitách v nefrologii. Ze všech přednášek bude pořizován záznam, který bude registrovaným účastníkům přístupný i po skončení akce. Je nám totiž jasné, že ne všichni se budou moci fyzicky akce zúčastnit, ať již z jakýchkoli důvodů, a proto chceme přednášky zpřístupnit co nejširšímu okruhu posluchačů. Rádi bychom vybraná témata také během podzimu zpracovali písemně a vydali knižně.

Všechny vás také zveme na Valnou hromadu České nefrologické společnosti, kde budeme diskutovat vše důležité, co se odehrálo v České nefrologické společnosti od loňského virtuálního kongresu v Praze.

Tradičně je součástí Brodových dnů i program připravený nefrologickou sekcí České asociace sester.

Sympozium by se nemohlo uskutečnit bez podpory našich partnerů, kterým tímto děkujeme. Velmi si vážíme toho, že nám zůstávají věrní i v této nelehké situaci, které v posledních dvou letech čelíme. Organizace se již tradičně ujala agentura Congress Business Travel (CBT).

Dovolte mi, abych vás na závěr jménem výboru ČNS srdečně pozvala k účasti na této letošní nejdůležitější akci pořádané Českou nefrologickou společností.

rysava-romana

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně České nefrologické společnosti 2020-2022

Místo konání

Clarion Congress Hotel Pražská třída 2306/14, 370 04 České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je dominantou města, díky které máte jižní Čechy jako na dlani. Našli jste své zázemí pro služební cesty i rodinnou dovolenou třeba na kolech.

Budete u nás mít vše, co si na cestách přejete. Odpočinete si v tichém pokoji, dáte si vydatnou snídani, zajdete si do restaurace na vynikající večeři. Všude se setkáte s úsměvem a vřelým uvítáním.

Velké konference, úchvatné módní přehlídky a různé neobvyklé akce, které byste jinde řešili jen s obtížemi, u nás mají své místo. A pokud plánujete soukromá jednání či workshopy, bude se vám jistě líbit v některém z našich menších salonků.

Hotel

Organizační výbor

Předseda: Romana Ryšavá prof. MUDr., CSc.
romana.rysava@vfn.cz

Ondřej Viklický prof. MUDr., CSc.
Vladimír Tesař prof. MUDr., DrSc., MBA, FASN
František Švára MUDr.
Vladimíra Bednářová as. MUDr., CSc.
Martin Havrda Prim. MUDr., MHA
Eva Jančová MUDr. CSc.
Alena Paříková doc. MUDr., Ph.D.

Tomáš Reischig doc. MUDr., Ph.D.
Ivan Rychlík prof. MUDr., CSc., FASN, FERA
Sylvie Dusilová Sulková prof. MUDr., DrSc, MBA
Barbora Szonowská MUDr.
Petr Táborský Prim. MUDr.
Helena Jeřábková Mgr.

Partneři ČNS pro rok 2021

Platinoví partneři

abbvieswixx-logo

Zlatí partneři

amgenbaxterbbraunfreseniustakeda

Stříbrní partneři

fresenius-kabi

Partner Brodových dnů

astrazenecalogo-mundipharma